Tuesday, July 29, 2008

Hansel i Gretel


Jo tenia una caseta Hansel i Gretel, ses parets de tots es colors eren grogues i liles i de xocolates marrons. Jo tenia unes cortines Hansel i Gretel i na Gretel venia a sopar i volia estar amb jo i tot això amb un esforç inhumà. Per mirar tenia uns ulls i mirava passar es ovnis "dos mil-zero... dos mil-un" i m'acariciava es coxis, per dormir tenia un cos i dormia com un somni, somiava sempre amb jo i me deia "no t'adormis". Pirulins i piruletes Hansel i Gretel i sa nit ocultava es avions i sa lluna amb paraigües al cel despenjava neons.

Joan Miquel Oliver